Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage, gevestigd aan Hoge Wal 60
3852 XJ Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://moveon-ermelo.nl
Hoge Wal 60
3852 XJ Ermelo
Tel:06 12938107

Jenny Ringnalda is de Functionaris Gegevensbescherming van Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Personalia
• Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
• Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Adresgegevens
• Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
• Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Contactgegenvens (Telefoonnummer, E-mailadres)
• Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
• Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
• Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
• Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Technische gegevens (IP-Adres, Activiteitenlog)
• Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
• Reden: Het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. Dit is voor het herkennen en uitsluiten van eventueel ongeoorloofd gebruik of misbruik door derden. Move on Praktijk voor Sportverzorging en Massage wil in staat zijn om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Categorie: Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats)
• Bewaartermijn: Maximaal 4 weken
• Reden: Indien u een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Move on: Praktijk voor Sportverzorging en Massage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ga naar boven